Výrobky lomu Slavětice

 

Přírodní drcené kamenivo:

Označení kameniva Podle evropské normy Prohlášení o shodě
PDK 0/2 ČSN EN 13043
PDK 0/4 ČSN EN 12620, ČSN EN 13043
PDK 2/4 ČSN EN 13043
PDK 4/8 ČSN EN 12620, ČSN EN 13043
PDK 8/11 ČSN EN 12620, ČSN EN 13043
PDK 8/16 ČSN EN 12620, ČSN EN 13043
PDK 11/22 ČSN EN 12620, ČSN EN 13043
PDK 16/32 ČSN EN 13043
PDK 32/63 ČSN EN 13242, ČSN EN 13450
PDK 0/32 ČSN EN 13242
PDK 0/63 ČSN EN 13242
PDK 0/4 MN
PDK 0/16 MN
PDK 0/22 MN
PDK 0/32 MN
PDK 0/125 MN
PDK 0/150 MN
PDK 0/400 MN
PDK 22/32 MN
PDK 63/125 MN
Lomový kámen MN
Skrývka MN

 

 

 

Powered by Joomla! Reno Šumava a.s. - Lom Slavětice
Joomla themes by Hostgator coupon